T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

печат на формуляри

Видове формуляри

В печатница ИМПРЕС, град Варна отпечатваме всички необходими за Вашия бизнес първични и вторични счетоводни документи – фактури, стокови разписки, складови разписки, касови бележки, квитанции, ордери, бордера, заявки, отчети, декларации, сметки, нотариални декларации, работни карти, маршрутни карти, съпроводителни паспорти, експедиционни бележки, пътни листове, графици, наряди както и уникални формуляри.

Графичният дизайн на документа се изготвя по поръчка в зависимост от неговата функционалност. За по-често използваните формуляри предлагаме готови оформления. Предлагаме и всички необходими довършителни операции след печат като номерация, перфорация, биговане, щанцоване, лепене, телово шиене, прошнуроване и поставяне на отвори за архивиране. В зависимост от начина на ползване документацията може да бъде изработена в някоя от следните форми:

  • отделни бланки, листи и картони;
  • кочани с химизирана хартия;
  • дневници и отчетни книги

Представяме няколко примерни формуляри. В портфолиото може да разгледате в детайли още продукти за Вашата документация.

Формуляр на Хит Ауто

Портфолио » Формуляри

Организирайте по-успешно бизнеса си чрез вътрешна документация между отделите. Повишете ефективността на Вашия контрол чрез проектирани, специално за Вас формуляри.

Произведено в импрес