T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Изработка на протоколи по поръчка

Описание

Протоколите са документи за удостоверяване на факти и имат най-широко приложение измежду всички формуляри. Обикновено се печатат на химизирана хартия в два или три еднообразни екземпляра, подлепени в кочан. Протоколите често имат номерация, по-рядко имат и някаква защита срещу подправяне. Използват се заради удобството да се вписват на място конкретни факти, които не са известни предварително и след това всяка от страните получава подписан документ. Видовете протоколи могат да са: приемо-предавателен, констативен, консигнационен, изпитателен и др. Изработвали сме протоколи за: извършена дейност, сервизна работа, техническо обслужване, изпитване на образци, регистрация на щети, рекламация на стоки, бракуване на материали, зареждане с храни и напитки за ол инклузив, а също и протокол за анулиране на протоколи.

Екстри

номерация, перфорация;
подвързване, добавяне на бандерол и корици, прошнуроване;
химизирана хартия с цветове по избор;
защита от копиране.

Цени

цветна химизирана хартия, кочани по 100 листа

Формат 12 20 40 60 100 200
А4 62.88 86.40 144.80 202.80 320.00 608.00
А5 54.60 73.40 116.80 160.20 247.00 464.00

Цените са в лева, без ДДС

Галерия