T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Печат на дневници, отчетни книги

Описание

Дневниците представляват оформено като книга или тетрадка печатно издание с обособени функционално различни страници, в които се попълва ежедневно информация. Дневникът трябва да отговаря на някои условия: да бъде с достатъчен обем, за да се събере информацията за опрделен период; да бъде издръжлив при продължително ползване, да бъде надежден, за да не може да се подменя информацията и да бъде актуален спрямо действащите в момента нормативни наредби. Разновидност на дневниците са отчетните книги, ревизионните книги и регистрите. Дневниците могат да бъдат с меки картонени корици или твърди корици от мукава, каширана с книговинил или с ламинирана хартия. Скрепването може да бъде с телово или концево подшиване. Форматът може да варира от 140/200 мм до 470/320 мм. Няколко вида отчетни книги отпечатваме в по-голям тираж и предлагаме от тях единични бройки за наши клиенти, на цени за общия тираж.

Екстри

  • комбинация от ламинат и книговинил за кориците;
  • номерация и прошнуроване на листите.

Таблици

Галерия