T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Насочващи табели

стрелка за посока запад

изработка на табели за посока

Насочващите табели се поставят предимно по пътните артерии и имат функцията да дават допълнителна информация за местоположението и предмета на дейност на конкретна фирма. Характерно за тях е, че синтезират основната информация и данни – име на фирма, посока, оставащи метри/километри.

Табелите, указващи посока могат да бъдат едностранни или двустранни. Според мястото на монтаж се изработва носеща конструкция или крепежни елементи за монтаж на стена, ограда и други.

Формата на насочващите табели може да бъде различна от правоъгълна, например стрелка. По този начин съчетаваме дизайн, функция и специфика на мястото на монтаж.

Табелите изработваме в собствена производствена база от пено PVC, ламарина или еталбонд. Надписите са от плотерно изрязано фолио, а цветните изображения отпечатваме чрез широкоформатен екосолвентен печат.

За насочващи табели, разположени покрай шосета, използваме светлоотразително фолио, за да са видими от преминаващите автомобили през тъмната част на денонощието.

насочваща табела с форма на стрелка, поставена на стълб за осветление

Произведено в импрес