T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Печат на книги

Описание

При изработката на книги, както и при останалите печатни материали имаме завършен цикъл на производство: дизайн на корица, предпечатна подготовка, печат и книговез. Разполагаме с голямоформатна едноцветна печатарска преса за книжното тяло и още три различни машини, подходящи за печат на кориците в зависимост от тяхната цветност и формат, включително и дигитална печатна машина за много малките тиражи. Книгите, които изработваме са с меки корици. Могат да бъдат лепени или телово шити, ако са с по-малко страници, както например са стихосбирките.

Произвеждаме учебници, справочници, сборници и други учебни помагала за нуждите на ВУЗ-ове, средни училища, школи и учебни центрове, а за бизнес клиентите понякога се налага да печатаме ръководтсва за ползване на професионална апаратура. Полиграфически тези издания не се различават от книгите с изключение на много по-сложната и специфична предпечатна подготовка. Можем да отговорим на всички изисквания за производството на учебните пособия, които често са с двуцветен или пълноцветен печат на тялото, понякога се издават в много ограничен тираж и винаги трябва да бъдат износоустойчиви, заради по-интензивно ползване от обикновените книги.

Галерия