T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Изработка на евакуационни планове

Описание

Изработваме табелки „план за евакуация при пожар или авария“ за комерсиални и жилищни обекти, съгласно наредбите за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Галерия