T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Печат на договори и бланки за поръчки

Описание

Голяма част от бизнеса разчита на готови типови договори за продажба на стоки и услуги. Особено полезни са на мястото на продажбата по време на изложения, презентации, промоционални кампании и срещи на вашите търговски представители с клиенти. Стандартните договори, там където са приложими, са благоприятни за продавача, защото не провокират купувача да договаря всяка клауза в условията, намаляват времето за вземане на решение и не позволяват колебанията да развалят продажбата. В същото време купувача се чувства по-спокоен и по-защитен за сключеното споразумение. Подобна роля изпълняват и поръчките, които могат да съдържат подробна спецификация, срокове за изпълнение и заплащане, цени, гаранционни условия и допълнителни клаузи, но имат по-неформален характер. Договорите и поръчките се отпечатват в кочани, от 2 до 5 копия на екземпляр, на цветна химизирана хартия с различен цвят за всяко копие. Обикновено имат номерация, но не е задължителна.

Екстри

  • номерация, перфорация, корици
  • отпечатване на общи условия на гърба на първия екземпляр

Цени

А4 206/288 мм, химизирана хартия, кочани 100 л, бандерол, корица

цветност 4 8 12 20 60 100
1+0 50 61 74 98 217 336
2+0, 1+1 80 93 108 137 278 418

Цените са в лева, без ДДС

Галерия