Select Page
 

С какво можем да Ви бъдем полезни?

Когато имате нужда да представите информация или в частност – рекламно послание пред определена аудитория, важно е да знаете, че в Импрес ще намерите оптимално решение.

В сайта представяме наши продукти разделени в 27 категории. Това, което ги обединява е, че всички те представляват носител на визуална комуникация между източника и получателя на информация, т.е. между Вас и Вашите клиенти (потребители, читатели, пациенти, гости, партньори, акционери и т.н.)

В сферата на полиграфията и рекламата, нашата по-тясна специализация е производството на рекламни и информационни материали.

Ключове към успеха

Ние сме Вашия ключ към качествен резултат, благодарение на:
Собствена база със затворен цикъл на производство – от идейното решение до крайния продукт.
Най-голямо разнообразие от използвани технологии за печат и визуална комуникация в Източна България.
Двадесет години технологичен и организационен опит, минимум десет години стаж във фирмата на ръководителите на отделите.
Пълен контрол върху качеството, срока и цените на поръчките.
Ключът за постигане на качествен резултат е професионалният синхрон между Вашите нужди и избора на решение, проектирането и производството. Всеки етап трябва да отговаря на изискванията на предходните и на възможностите на последващите етапи.

Мениджър поръчки

by DJ BUGSY

Затворен производствен цикъл

НУЖДА
Вашата нужда от информационен материал става задача към нас със зададени: цели, функции, изисквания, тираж, срок и бюджет.
РЕШЕНИЕ

Избираме най-доброто решение на вида на носителя и технологията за визуализация на Вашето послание.

ПРОЕКТ
Проектираме информационния материал, оптимизираме техническите спецификации и изготвяме графичен дизайн.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Произвеждаме крайния продукт с всички необходими довършителни процеси, осъществявайки контрол на всяка отделна операция.