T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес
Фактури

Фактури

Печат на фактури Печат на химизирани фактури Хартиените данъчни фактури имат някои ценни предимства пред електрониите. На първо място това е по-голямата свобода, която Ви предоставят при тяхното ползване. Фактурите в кочан са независими от софтуер и от компютър, от...
Договори, Поръчки

Договори, Поръчки

Печат на договори и бланки за поръчки Описание Голяма част от бизнеса разчита на готови типови договори за продажба на стоки и услуги. Особено полезни са на мястото на продажбата по време на изложения, презентации, промоционални кампании и срещи на вашите търговски...
Ваучери, Билети

Ваучери, Билети

Подаръчни ваучери Повече продажби с ваучери за подарък Подаръчните ваучери представляват стилни персонализирани разписки с фиксирана цена за предплатена услуга или стока. Ваучерите са търсен и желан подарък, защото получателят сам избира времето за ползване и...
Протоколи

Протоколи

Изработка на протоколи по поръчка Описание Протоколите са документи за удостоверяване на факти и имат най-широко приложение измежду всички формуляри. Обикновено се печатат на химизирана хартия в два или три еднообразни екземпляра, подлепени в кочан. Протоколите често...
Отчетни книги

Отчетни книги

Печат на дневници, отчетни книги Описание Дневниците представляват оформено като книга или тетрадка печатно издание с обособени функционално различни страници, в които се попълва ежедневно информация. Дневникът трябва да отговаря на някои условия: да бъде с достатъчен...