T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Импрес ООД – бенефициент по програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 14.07.2020г. фирма ИМПРЕС ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на работните места

Общата стойност на договора е 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца с начало 14.07.2020г.

Преодоляване на икономическите последствия от пандемията

Получените средства по договора използвахме за работни заплати за месец юли.

След обявяване на извънредното положение преминахме на 4 часов работен ден за месеците април, май и юни. Благодарение на тази мярка, заедно със 50% съкращаване на персонала и орязване на много разходи Импрес ООД премина през първите най-трудни месеци, когато оборота спадна с 66%.

Следващите стъпки, които предприехме бе промяна в портфолиото на предлаганите услуги. Направихме иновации и разработихме нови продукти, свързани с безопасността на работното място и защита от COVID-19. Благодарение на рекламата, която не сме прекратявали и сайта на ИМПРЕС, ние имахме поръчки, макар и в по-малък обем, през целият период от началото на пандемията до сега.

Благодарим  за подкрепата, която получихме по програмата за иновации и конкурентноспособност. Тя ни позволи по-уверено да планираме бъдещето на ИМПРЕС ООД. Вече можем да се похвалим, че сме назначили двама от съкратените колеги.

Благодарим на всички клиенти на ИМПРЕС ООД
, които ни подкрепяха с поръчки. Имаше моменти, когато една поръчка спасяваше едно работно място.