T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

На 12.11.2021 г. ИМПРЕС ООД в качеството си на бенефициент сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на договора е 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца с начало 12.11.2021г.