T: 088 264 9611

E: sales@impress.bg

производство на реклама

лого импрес

Къде, какво да учим през 2017-2018

13 април, 2017

Новини от печатница ИМПРЕС

Излезе от печат Справочникът „КЪДЕ, КАКВО ДА УЧИМ?”

knizhka za vektor lice

Той съдържа информация за:

  • Наредба за организация на дейностите в училищното образование
  • График за приемане на ученици след VII и VIII клас
  • Утвърденият държавен прием в профилирани и професионални гимназии град Варна
  • Утвърденият държавен прием в профилирани и професионални гимназии регион Варна
  • Условия за прием; балообразуване
  • Най-често задаваните въпроси при кандидатстване след 7 клас и отговорите им
  • Описание на специалностите в професионалните гимназии
  • Списък на заболявания, за прием на ученици
  • Частни училища

Справочникът можете да намерите в Център за информация и обучение ВЕКТОР, както и в книжарниците в гр.Варна.

справочник за кандидатгимназисти след седми клас за 2017 година