//GDRP

Изработка на насочващи табели

Описание

Табелите се поставят предимно по пътните артерии и имат функцията да дават допълнителна информация за местоположението и предмета на дейност на конкретна фирма. Характерно за тях е, че синтезират основната информация и данни – име на фирма, посока, оставащи метри/километри. Могат да бъдат едностранни или двустранни. Според мястото на монтаж се изработва носеща конструкция или подготовка за монтаж на стена, ограда и други. Формата може да бъде различна от правоъгълна, съчетавайки дизайн и специфика на мястото на монтаж. Изработват се от пено PVC, ламарина или еталбонд. Надписите са от плотерно изрязано фолио или цветен печат на фолио.

Галерия

Pin It on Pinterest

Share This